Galerie Františka Romana Dragouna v Písku

X

Přihlášení do administracePreloader
Nahrávám

Portréty uhlem

5. 11. 2021

Dragounovy unikátní kresby, které vytvořil během studia na AVU v letech 1937 až 1945 jako žák Maxe Švabinského, J. J. Loukoty a V. Nechleby, budou k vidění v Galerii Dragoun od 21.10. do 23.1. 2022.