Galerie Františka Romana Dragouna v Písku

X

Přihlášení do administracePreloader
Nahrávám
Galerie Františka Romana Dragouna

Nabídka kurzů

Dějiny umění jako puzzle
Cílem programu by měl být vhled do dějin umění a pochopení souvislostí a návazností.

Anotace:

Klasická témata dějin umění - konec francouzského impresionismu s přesahem na expresionismus, přechod na skupinu Nabis a Orfisty, kubismus, sbírka francouzského umění v naší Národní galerii, Itálie od renesance po nedávnou současnost… vše se prolíná, jedno téma vyvolává druhé a vše do sebe zapadá jako puzzle.

V programu Galerie Dragoun nebudeme přednášet a nepůjde o dějiny umění v pravém slova smyslu… chceme účastníkům programu sdělit, co se nikde nedočtou a přesto to je – z pohledu dějin umění – zajímavé.

RVP:

Interaktivní přednáška je určena pro cílovou skupinu studenti SŠ a může být využita v rámci ŠVP do učebního plánu pro vzdělávací oblast:

 • UaK / Umění a kultura (výtvarná výchova)
 • ČaS / Člověk a společnost

Lektor:

Akademický malíř Dalibor Říhánek

Studoval výtvarný obor na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni a je absolvent AVU v Praze.

V ateliéru F. R. Dragouna se seznámil se základními hodnotami malířského řemesla — především kresbou a prací s barevnou hmotou.

Malíř a grafik, profesionální výtvarník, vede kurzy všemi dostupnými výtvarnými technikami, dle přírody, zátiší, figury a krajiny.

Ve své tvorbě se věnuje malbě, kresbě, grafice a textilu.

Jak se dělá galerie
Cílem workshopu by mělo být pochopení, jakým způsobem se dá pracovat s uměleckým dílem.

Anotace:

Jak poskládat výstavu aby byla hezká? Jak by měla vypadat galerie s klasickým uměním, která by se líbila a zaujala by i děti? Jakou by děti a dospívající sami vytvořily galerii a co by v ní mělo být vystaveno?

Pomoci malířských reprodukcí a pomůcek s žáky vytvoříme malou galerii podle jejich představ. Budeme si povídat o estetickém cítění každého z nás, a zda existují nějaká obecná pravidla při stavbě expozice.

RVP:

Workshop je určen pro cílovou skupinu žáci ZŠ a studenti SŠ a může být využit v rámci ŠVP do učebního plánu pro vzdělávací oblast:

 • UaK / Umění a kultura (výtvarná výchova)
 • ČaS / Člověk a společnost

Lektor:

Mgr. Martina Měřičková

Lektorka je absolventkou Soukromé střední výtvarné školy a FF UK Ústavu pro dějiny umění.

Od roku 2017 po současnost pracuje jako kurátor a správce výtvarných sbírek Prácheňského muzea v Písku.

Mezi lety 2014- 2018 pracovala jako dramaturg a kurátor kavárny Psychiatrické nemocnice v Písku. Dva roky vedla výtvarné kurzy pro děti a dospělé v Domě dětí a mládeže v Písku.

Podílí se na realizaci výstav v galerii Františka Romana Dragouna v Písku. Na svém kontě má více jak sto realizovaných výstavních projektů.

IT a kreativita
Cílem programu je seznámit účastníky s možností využití nových technologií a kreativních řešení v propagaci galerie.

Anotace:

I v propagaci klasické galerie se dají najít cesty, jak využít programování a kreativní myšlení.

Pohlédneme do budoucnosti a vysvětlíme, proč bude v pracovním životě potřeba kreativita a proaktivní přístup. Ukážeme účastníkům současné možnosti umělé inteligence a další užitečné aplikace.

RVP:

Program je určen pro cílovou skupinu žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti SŠ a může být využit v rámci ŠVP do učebního plánu pro vzdělávací oblast:

 • ČaSP / Člověk a svět práce
 • JaK / Umění a kultura

Lektor:

Ing. Ivo Jarý

Analytik, specialista na databázové systémy a programátor (HTML, ASP, PHP, Javascript, CSS, MySQL, Ajax). Specialista řízení projektů a návrhář moderních aplikací.

Do roku 2004 pracoval jako analytik a programátor oddělení výstavby PIS - Hlavní personální úřad AČR. V letech 2004 – 2007 pracoval jako programátor a projektový manažer ve společnostech Neotech, a.s. a Centrum kultury města Písku, o.p.s..

Od roku 2008 je majitelem a jednatelem společnosti IJ&T s.r.o., která vyrábí firemní interní systémy na míru a webové stránky.

Hudba mezi obrazy
Cílem interaktivní přednášky by mělo být pochopení důležitosti společenského kontextu při tvorbě hudebních děl a zdroj inspirace pramenící z kulturní mezioborovosti (propojení výtvarného umění a hudby).

Anotace:

Hudební ukázky a vyprávění hudebníka Romana Dragouna o jeho tvorbě a důležitosti rodinné podpory, kterou měl v osobě otce ak.mal. F.R. Dragouna.

Roman Dragoun si na některé přednášky pozve i své hosty, např. dlouholetého spolupracovníka, básníka a textaře Milana Prince.

RVP:

Interaktivní přednáška je určena pro cílovou skupinu studenti SŠ a může být využit v rámci ŠVP do učebního plánu pro vzdělávací oblast:

 • JaK / Jazyk a jazyková komunikace
  • UaK / Umění a kultura
  • ČaS / Člověk a společnost

  Lektor:

  Roman Dragoun

  Hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel. Hrál, či stále hraje v rockových skupinách Progres 2, Futurum, Stromboli a T4, vydal několik sólových alb, zpíval v muzikálech a spolupracuje jako studiový hráč s mnoha dalšími hudebníky.

  V roce 2012 byl posluchači Radia Beat vybrán do Beatové síně slávy v kategorii „Osobnost“, do které byl uveden 17. května 2012.

  Syn akademického malíře Františka Romana Dragouna.

Světové galerie - inspirační zdroje ak. mal. F.R. Dragouna
Cílem přednášky by mělo být obeznámení s nejdůležitějšími světovými muzei a galeriemi, nejvýznamnějšími malíři a jejich stěženími díly, která jsou v těchto galeriích vystavena.

Anotace:

Akademický malíř František Roman Dragoun byl znám jako geniální portrétista a krajinář. Inspiraci pro svou tvorbu získával ve světových galeriích, kam jezdil studovat práci starých mistrů.

Virtuálně budeme cestovat po galeriích a představíme nejvýznamnější díla. „Navštívíme“ vídeňské Kunsthistorisches Museum, Belveder galerie, Louvre, mnichovskou Pinakothek, Reiksmuseum v Amsterdamu, Halsovo museum v Haarlemu, Zwinger v Drážďanech, galerie ve Florencii, Neapoli, Berlíně a Guggenheimovo muzeum v New Yorku.

RVP:

Přednáška je určen pro cílovou skupinu žáci ZŠ a studenti SŠ a může být využit v rámci ŠVP do učebního plánu pro vzdělávací:

 • UaK / Umění a kultura (výtvarná výchova)
 • ČaS / Člověk a společnost

Lektor:

Zdeněk Beneš

Znalec prací ak. mal. F.R. Dragouna a externí spolupracovník Spolku Galerie F.R. Dragouna, z.s.

Podporovatel umění a společensky angažovaný občan města Písek.

Kreativní učení v Galerii Dragoun

Projekty kreativního učení jsou zacíleny na rozvoj kreativního myšlení dětí a dospívajících a propojování formálního a neformálního typu vzdělávání.

V Galerii Dragoun budeme realizovat 15 kurzů v letošním roce a 15 kurzů ve druhém pololetí školního roku 2022/2023.

Na tyto programy mají žáci a studenti vstup zdarma, platí pouze vstupné do galerie 30 Kč.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstvem kultury.

 • Realizace projektu ve školním roce 2022/2023

  Objednat termín přednášky/workshopu si můžete na webu Galerie Dragoun nebo na telefonním čísle 732 402 965.

Galerie Františka Romana Dragouna
Obrázek z kurzu
Galerie Františka Romana Dragouna

Objednejte kurz

Kde galerii najdete

Jungmannova 186
Písek, 397 01

Kontaktní informace

info@galeriedragoun.cz

+420 732 402 965