Galerie Františka Romana Dragouna v Písku

X

Přihlášení do administracePreloader
Nahrávám

Studenti píseckého gymnázia v akci - opět jako první!

Foto k článku

První červnový týden zažila Galerie Dragoun mimořádnou akci. Od pondělí do pátku se zde vystřídalo 5 tříd píseckého gymnázia v rámci programu kreativního vzdělávání.

V projektu jsme propojili hodiny výtvarné výchovy, hudební výchovy, historie a zeměpisu – cestovali jsme (samozřejmě imaginárně) po světových galeriích, které navštěvoval a ve kterých sbíral inspiraci akademický malíř František Roman Dragoun.

Celým projektem studenty provázel pan Zdeněk Beneš, který si připravil přednášku o nejvýznamnějších umělcích, kteří jsou v jednotlivých galeriích vystaveni, kterou velmi zdařile doplnil o videoukázky obrazů. Panu Benešovi patří poděkování, protože vytvořil pěknou atmosféru a prostředí, ve kterém studenti přednášku se zájmem poslouchali.
V další části programu se studenti věnovali samotné tvorbě ak.mal. F.R. Dragouna. Seznamovali se s obrazy, které jsou v galerii vystaveny a studovali jednotlivé malířské techniky, které F.R. Dragoun ve své tvorbě používal. Obrazy ak.mal. F.R. Dragouna byly pro studenty zajímavé i tím, že se na nich často objevuje motiv Písku a okolí. Na závěr shlédli o malíři Dragounovi i krátký dokument.
Poděkování patří také panu Petru Tomanovi za zapůjčení videotechniky.

V projektech kreativního vzdělávání budeme pokračovat i příštím školním roce, a věříme, že se do programu zapojí ostatní písecké střední i základní školy.