Galerie Františka Romana Dragouna v Písku

X

Přihlášení do administracePreloader
Nahrávám

Galerie F.R. Dragouna bilancuje

Foto k článku

První rok fungování Galerie Dragoun i letní turistická sezóna 2022 byla úspěšná

Spolek Galerie F.R. Dragouna bilancuje. Má za sebou nejen první rok od otevření Galerie Dragoun (2. července 2021), ale má za sebou i druhou letní turistickou sezónu. A ta skončila pro Galerii Dragoun úspěšně. Do galerie si našli cestu nejen obyvatelé Písku, ale i z celé České republiky a ze zahraničí. 2 100 návštěvníků, kteří zavítali do Galerie Dragoun během letní sezóny, přišli i díky podpoře Jihočeského kraje a programu Podpora muzeí a galerií.

Galerie Dragoun vystavuje díla ak. mal. F.R. Dragouna. Stálá expozice je doplňována o krátkodobé tematické výstavy, jež prezentují tvorbu ak. mal. F.R. Dragouna, nebo jsou s jeho osobou nějakým způsobem spojeny.
V roce 2022 proběhly dvě tematické výstavy – v první třetině roku se jednalo o výstavu „Portréty uhlem“, která mapovala tvůrčí období let 1937 – 1945, kdy František Dragoun studoval na Akademii výtvarných umění pod vedením Maxe Švabinského. Na druhé výstavě, která byla zahájena na začátku letní turistické sezóny, s názvem „Pocta jihočeským malířům a písecké krajině“ byla vystavena díla nejen ak. mal. F.R. Dragouna, ale i dalších malířů, kteří žili a tvořili v Jižních Čechách.

Do Galerie Dragoun si našli cestu jak obyvatelé Písku, ale díky různorodým aktivitám a propagaci do galerie přijížděli návštěvníci z celého Jihočeského kraje, ale také z celé ČR a ze zahraničí. Propagační aktivity, které jsou důležitou součástí fungování spolku, jsme mohli realizovat i díky finanční podpoře Jihočeského kraje a programu Podpora muzeí a galerií, městu Písek a dalším partnerům.

Největším úspěchem v prvním roce fungování Spolku Galerie F.R. Dragouna bylo zahájení programu Kreativního vzdělávání v Galerii Dragoun, do kterého se zapojily písecké školy a Senior Point Písek, a dále cyklus s názvem Hudba mezi obrazy, který spojuje výtvarné umění a hudbu mnoha žánrů.

Velké plány na rozšíření programu pro návštěvníky má Galerie F.R. Dragouna i na příští rok.... tak nás sledujte a hlavně - PŘIJĎTE DO GALERIE DRAGOUN. Budeme se na vás těšit.