Galerie Františka Romana Dragouna v Písku

X

Přihlášení do administracePreloader
Nahrávám

Akce pro školy

Foto k článku Akce pro školy

Hodina výtvarné výchovy v Galerii Dragoun? Žádný problém. Ale můžete sem přijít např. i na hodinu biologie nebo dějepisu...

Otec Františka Romana Dragouna byl profesorem na zemědělské škole, kde byl pokusný statek, kam již jako malý chodíval kreslit a ve své tvorbě se k tomuto žánru rád vracel. Jeho otec učíval i chov koní, takže měl Franišek příležitost nahlížet do učebnic, poznávat anatomii koní a v píseckém hřebčinci, kam otec vodíval žáky, poznávat na vlastní oči krásu a eleganci těchto ušlechtilých zvířat. Koně byli jeho oblíbeným motivem. 

Maloval portréty osobností z domova i zahraničí (známé jsou jeho portréty kardinála Vlka, kardinála Berana, J. Wagnera, J. Kalaše, prof. Absolona a mnoho dalších).

Rozsáhlé a pestré dílo odráží jeho vlastenectví a víru, spojenou s jeho velkou láskou k rodnému kraji.

Za svou tvorbu a celoživotní dílo obdržel ak. mal. F.R. Dragoun celou řadu ocenění. Mezinárodní cenu Masarykovy univerzity, cenu Univerzity veterinární v Brně (spojenou s provedením portrétů 27 rektorů),  obdržel rovněž cenu Masarykovy akademie umění v Praze a Řád svatého Lazara Jeruzalémského.